La mineria a la comarca de la Selva

Tipus de suport: 
Descripció: 

LÓPEZ ASAMAR, ABRAHAM. La mineria a la comarca de la Selva. Girona: Editorial Quadrivium, 2015

Observacions: Disponible a http://www.librosquadrivium.es/editorialquadrivium/5267858/la-mineria-a-...