S'arriba al nombre de 847 habitants

Va tenir lloc: 
Divendres 30 de març de 1984

Segons consta al padró municipal, el nombre de persones inscrites era de 847, una més que l'any anterior (846).