Comandament que dirigia la reconstrucció 1939-1940