Entrada de la nova urbanització amb el carrer de la Sardana