Construcció de la urbanització Sant Grau al camp de futbol Vista Alegre.