Carrer Nou de Sant Julià

El carrer va néixer al voltant d’una masia existent coneguda amb el nom de can Xicot. Es devia començar a construir a mitjans del segle XIX. Posteriorment, ja al segle XX, es va anar expandint la zona urbanitzada amb el carrer Nou de Dalt.