Carrer Petit de Sant Julià

Va néixer al voltant de la mineria desenvolupada a Sant Julià. Aquest carrer, com que no podia créixer ni per un cap ni per l’altre, va donar pas al carrer Nou.