El servei telefònic ja és automàtic

Va tenir lloc: 
Dijous 16 de juliol de 1981

El telèfon deixa de ser servit per operadores i es converteix en automàtic.

D'aquesta manera va publicar la notícia el diari El Punt en data 21 de juliol:

Bonmatí ja té telèfon automàtic

GIRONA (De la nostra Redacció). — Dins el programa de millores dels seus serveis, la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya ha implantat l’Extensió del Servei Telefònic Automàtic a la Zona Urbana de Bonmatí. Aquest nou servei dependrà directament de la central Automàtica d’Anglès.

Als abonats que pertanyessin a aquest nucli la nova connexió automàtica els permetrà estar exempts de les quotes corresponents a l’extraradi corresponents al gaudir del servei telefònic.

EI nou servei es posà en vigor el dijous passat dia 16 de juliol.