Primera Festa d'Homenatge a la Vellesa al nou municipi

Va tenir lloc: 
Dimarts 11 de setembre de 1984

Se celebra per primera vegada al municipi la Festa d'Homenatge a la Vellesa. Fins en aquell moment la gent gran del poble era homenatjada a Amer.

La proposta de celebrar-la el dia de la Diada de Catalunya consta en l'acta del ple de l'Ajuntament celebrat el dia  9 d'abril.