Es declara dia festiu al municipi

Va tenir lloc: 
Dimecres 22 de febrer de 1984

Com a commemoració de la segregació i amb motiu del primer aniversari, l'Ajuntament declara el dia 22 de febrer com a festa municipal.

Tal com consta a l'acta que es va aixecar, declarant aquest dia de festa es volia "commemorar aquesta efemèride per a les noves generacions i que sàpiguen que la data en aquestes poblacions assoliren la fita que donava inici a una nova època".