La Diputació de Girona dictamina la no conveniència de la segregació d'Amer

Va tenir lloc: 
Dimarts 11 de gener de 1910

La Comissió de Governació de la Diputació, un cop estudiat l’expedient, dictamina la no conveniència de la segregació de Sant Julià i la Colònia Bonmatí del municipi d'Amer. Aquest dictamen va ser sotmès a votació i per majoria va ser desestimat, cosa que va acabar amb un altre debat polític que es va cloure amb l’acord de la majoria dels diputats de no tirar endavant l’expedient.

En vista d’això, Manuel Bonmatí de Cendra i altres signants de Sant Julià del Llor van interposar recurs d’alçada contra l’acord. Aquest tràmit pretenia fer arribar el tema al Ministerio de la Gobernación i, si era pertinent, portar-lo a les Corts i el Senat.