Es reprenen les negociacions per llimar les diferències amb Amer

Va tenir lloc: 
Dijous 7 de març de 1985

Havent deixat refredar un temps la tensió entre els dos municipis a conseqüència de la segregació, es reprenen les negociacions, amb l'arbitri de la Generalitat.

Amb relació als dos temes que quedaven oberts (la qüestió econòmica i la qüestió territorial), en la reunió celebrada es va acordar deixar la qüestió econòmica en mans dels respectius secretaris municipals. Pel que fa al tema territorial, es va acordar que cada municipi presentaria la seva proposta i la seva justificació per tal que la Generalitat en fes un dictamen.