Se celebra la primera reunió de la comissió de traspassos per la segregació