Una moció d'alcaldia endarrereix la votació sobre la segregació

Va tenir lloc: 
Divendres 3 d'octubre de 1980

L'Ajuntament d'Amer presenta una moció d'alcaldia per endarrerir la votació sobre l'expedient de segregació mentre no es disposi d'un informe socioeconòmic. Prèviament, el dia 3 de setembre, una altra moció d'alcaldia havia endarrerit aquest procés un mes.