Una moció d'alcaldia endarrereix la votació sobre la segregació

Va tenir lloc: 
Divendres 3 d'octubre de 1980