La qüestió econòmica de la segregació encara no està resolta

Va tenir lloc: 
Dimecres 12 d'agost de 1987

El tema econòmic i territorial continua sense resoldre's amb l'Ajuntament d'Amer quatre anys després de la segregació municipal.

Aquest dia, Josep Junquera, en qualitat d'alcalde d'Amer, requereix al notari de la mateixa població que es presenti a Bonmatí per requerir a l'Ajuntament la transferència de 4.668.980 pessetes (28.061 euros) en concepte de la distribució interna de la liquidació del Fons Nacional de Cooperació de l'any 1985.

Aquest requeriment no va ser acceptat i es va iniciar de nou tot un seguit de rèpliques i contrarèpliques entre el consistori d'Amer i el de Sant Julià i Bonmatí.