Es vota l'expedient de segregació

Va tenir lloc: 
Dimecres 29 de juliol de 1981

Finalment es va votar l'expedient de segregació a l'Ajuntament d'Amer. L'estudi socioeconòmic que s'estava esperant i que havia deixat la votació en suspens havia arribat en data 20 de juliol (encara que incomplet).

El resultat de la votació va ser de 6 vots a favor, 3 abstencions i 1 vot en contra.

Com que no hi va haver el quòrum suficient marcat per la llei, no es va poder informar favorablement.

Tot i això es va continuar la tramitació per tal de mirar d'obtenir la segregació municipal.