L'Ajuntament d'Amer decideix no tornar a votar sobre l'expedient de segregació

Va tenir lloc: 
Dijous 13 de maig de 1982

En resposta a la carta enviada el dia 29 de març pel director general del Departament de Governació de la Generalitat, i a proposta de l'alcalde, es decideix no tornar a votar sobre l'expedient però sí enviar un estudi econòmic.

Així ho va publicar el diari El Punt el dia 15:

La segregació es discutí en el Ple d’Amer

La Generalitat tindrà un estudi de St. Julià i Bonmatí

AMER (De la nostra Redacció, per Emili Rams).— Tres punts configuraven l’ordre del dia del Ple extraordinari celebrat dijous passat a Amer.

Amb molt poca assistència de públic començà un ple que fou àmpliament debatut pels onze consellers que configuren l’actual consistori amerenc.

El tercer punt de l’ordre del dia fou el més interessant de la nit i feia referència a l’expedient de segregació de Sant Julià del Llor i Bonmatí.

SEGREGACIÓ

El batlle d’Amer, Josep Puigdemont, llegí una carta tramesa a l’Ajuntament d’Amer per la Generalitat de Catalunya en la qual es demanava que aquest consistori tornés a votar sobre la segregació de Sant Julià del Llor i Bonmatí a causa que el dia en què es féu no s’aconseguí el quòrum d’informes sobre les esmentades poblacions.

Discutit aquest punt de l’ordre del dia s’acordà indicar a la Generalitat que no es tornaria a procedir a la votació per entendre els consells que la que ja es va fer reflectia la voluntat de la majoria del consistori. A continuació es decidí enviar a la Generalitat un informe econòmic comprès d’un informe detallat dels ingressos de Sant Julià i Bonmatí i un estudi sòcio-econòmic d’aquestes poblacions, i la repercussió que per elles pot tenir la implantació de la fàbrica «Levi’s».