Els veïns de Sant Julià i Bonmatí, d'acord amb la paralització de l'expedient de segregació

Va tenir lloc: 
Dilluns 10 de novembre de 1980

Josep Vidal i Carbó, en nom i representació dels veïns que havien signat l'expedient de segregació, presenta al ple de l'Ajuntament d'Amer un escrit en què s'accepta la suspensió temporal de l'expedient fins a comptar amb un estudi socioeconòmic, donant com a data màxima per portar-lo a terme el dia 30 d'abril de l'any següent.