Una comissió ha de decidir sobre la qüestió econòmica de la segregació

Va tenir lloc: 
Dimecres 2 de desembre de 1987

Després de més de quatre anys des de la segregació entre Amer i Sant Julià del Llor, al final la Generalitat torna a prendre part en l'assumpte, i una comissió acabarà resolent les discrepàncies entre els dos municipis.

Aquest cop sí que s'estava a punt de deixar tancada la qüestió econòmica, tal com es publica al Punt Diari:

Al cap de quatre anys, no està clar un deute de 4'5 milions

Una comissió decidirà com estan els números entre Amer i Bonmatí

AMER (De la nostra Redacció, per Pepa Bouis).— Els secretaris dels ajuntaments d'Amer i de Sant Julià-Bonmatí han format, conjuntament amb representants dels Serveis Territorials de Governació de la Generalitat, una comissió tècnica que s'encarregarà d'aclarir el que s'anomena «números grossos» pendents després de la segregació d'ambdós municipis, ara fa gairebé cinc anys.

L'Ajuntament d'Amer ha rebut una comunicació del Fondo Nacional de Cooperación Municipal segons la qual el municipi de Bonmatí haurà de tornar a Amer quatre milions i mig de pessetes que ha cobrat en concepte de liquidacions d'aquest organisme en els darrers dos anys i que, segons s'ha demostrat, corresponen a la vila d'Amer. L'alcalde d'aquest poble, Josep Junquera, ha declarat que Bonmatí haurà de tornar aquests diners a través del mateix Fons. A més d'aquest deute, existeixen, però, d'altres conceptes que cal aclarir i que fan referència a contribucions rústiques, fiscals i urbanes que podria haver cobrat indegudament Amer i que, ben probablement, haurà de retornar al municipi de Sant Julià-Bonmatí.

Amb l'objectiu d'aclarir quin és el deute real que finalment existeix entre ambdues poblacions, s'ha creat una comissió tècnica que, assessorada per responsables dels Serveis Territorials de Governació, determinarà exactament aquesta qüestió. Josep Junquera creu que el tema quedarà definitivament enllestit en tres o quatre mesos.

Quatre anys que dura

El municipi de Sant Julià de Llor-Bonmatí es va segregar d'Amer l'any 1983 i, des d’aleshores, s'ha seguit un procés lent i complicat que encara no ha acabat de resoldre ni el tema dels límits geogràfics ni la problemàtica econòmico-administrativa que es desprèn de la segregació.

El delegat territorial de Governació a Girona, Xavier Soy, opina que, si bé sobre el paper corresponen a Amer els quatre milions i mig de pessetes que el Fondo Nacional de Cooperación Municipal té la intenció d'anar retenint a Bonmatí per tal de retornar-los, hi ha d'altres reajustaments econòmics que cal tenir en compte i serà la comissió qui decidirà els diners que realment es deuen, un cop valorats la resta de conceptes que s'han anat cobrant per ambdós municipis.

El contenciós ja ve de lluny i els punts de discrepància sempre han girat a l'entorn dels temes econòmics i de delimitació geogràfica.