S'aprova definitivament el projecte de la carretera entre Sant Julià i Bonmatí

Va tenir lloc: 
Dilluns 1 de juliol de 1985

Tot i haver-se aprovat inicialment l'any 1984, al projecte s'hi van presentar al·legacions. Finalment el projecte va quedar aprovat per unanimitat, tal com consta en l'acta que es va fer aquell dia a l'ajuntament:

Aprovar definitivament el projecte de condicionament i pavimentació del camí de Bonmatí a Sant Julià (tram corresponent a l'antic camí veïnal de Sant Gregori a Amer), basant-se especialment en el fet que l'esmentat camí és l'únic possible i que permeten les Normes Subsidiàries vigents que marquen aquest traçat.

El Punt Diari també se'n va fer ressò en la notícia que va publicar el dia 30:

Aprovat el projecte per pavimentar el camí de Bonmatí a Sant Julià

SANT JULIÀ DEL LLOR BONMATÍ  (Del nostre corresponsal, Josep Món del Raval).— L'Ajuntament de Sant Julià del Llor-Bonmatí ha aprovat definitivament el projecte d'acondiciament i pavimentació del camí de Bonmatí a Sant Julià del Llor —tram corresponent a l'antic camí veïnal de Sant Gregori a Amer—. En aquest projecte de la carretera tan sols es presentà una al·legació, la qual ha estat desestimada.

En la darrera sessió de l'Ajuntament de Sant Julià del Llor-Bonmatí s'aprovà el projecte definitiu de la carretera de Bonmatí a Sant Julià del Llor, amb l'agençament i pavimentació del camí veïnal corresponent al tram que va des de Sant Gregori a Amer.

El projecte ja s'havia aprovat inicialment el 30 de juliol de l'any 1984, i tan sols s'hi va presentar una al·legació que la signava Joan M. Bonmatí i Berenguer, al·legant que el camí projectat era el mateix que fou desestimat pel Departament d'Obres Públiques i Urbanisme amb anterioritat.

L'Ajuntament de Sant Julià del Llor-Bonmatí considera que les raons adduïdes pel senyor Joan M. Bonmatí es basen en error d'interpretació.