Per decret d'alcaldia s'ajorna la votació sobre la segregació