Per decret d'alcaldia s'ajorna la votació sobre la segregació

Va tenir lloc: 
Dimecres 29 d'abril de 1981