conflictes

La vaga del tèxtil a la fàbrica Estrany i Fills

A principis de segle hi va haver tot un seguit de vagues a la indústria del tèxtil. Pel que fa a Bonmatí, el diari La Lucha publicava una crònica ben ambigua:

Els treballadors de la Colònia reivindiquen la jornada de 8 hores

Els treballadors de la Colònia Bonmatí varen dirigir una carta a la Junta Local de Reformes Socials d'Anglès demanant una jornada màxima de 8 hores a partir del mes següent, és a dir, a partir de l'octubre.

Pàgines