Els treballadors de la Colònia reivindiquen la jornada de 8 hores

Va tenir lloc: 
Diumenge 28 de setembre de 1919