Es posen a la venda els pisos de la Colònia

Va tenir lloc: 
El maig de 1978

Tal com va anotar Benet Valentí al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí, la posada en venda dels pisos per part de Textil Armengol va comportar que la colònia deixés de ser-ho definitivament:

El nou propietari Tèxtil Armengol posa a la venda els vells pisos de la colònia a un preu força mòdic a causa del seu mal estat. El 90% d'aquests són adquirits pels propietaris estadants. La colònia deixa de ser-ho.