S'inauguren les obres de pavimentació i sanejament a la Colònia

Va tenir lloc: 
Dissabte 19 d'octubre de 1985

Benet Valentí assenyala al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

La independència municipal ja dóna fruits. L'antiga colònia i les seves entrades són asfaltades i es porta a cap una nova xarxa d'abastament d'aigua potable i recollida d'aigües pluvials.

I d'aquesta manera publicava l'acte d'inauguració el diari Los Sitios de Gerona l'endemà:

La colònia de Bonmatí disposa d’aigua i carrers pavimentats. 

Ahir dissabte va tenir lloc la inauguració oficial de les obres d’abastament i sanejament d’aigües, així com la xarxa de recollida d’aigües fluvials i la pavimentació de diversos carrers de la colònia de Bonmatí, que compon l’antic nucli de la població.

L’acte d’inauguració comptà amb la presència de l’alcalde Bonmatí, Josep Vidal, juntament amb tots els membres del Consistori i amb Xavier Soy, cap de governació a Girona de la Generalitat.