La barca de Bonmatí (1896-1906)

Extracte de l'article publicat amb el títol "Les barques del Ter" per Benet Valentí a la revista L'Amic (núm. 11, pàg. 24-28)
 
Amb motiu de l'aixecament de la Colònia Bonmatí, per travessar el Ter, va entrar en servei una barca per als transeünts i una plataforma per als carruatges.
 
Com es pot comprendre, construir uns carrers i unes naus industrials fent passar tot el material pel Ter, tanmateix, va representar un desafiament ben agosarat. Ho van testimoniar bé prou els dos primers industrials que s’hi van establir: el paperer Torras Domènech i el cotoner Vicenç Casacuberta, puix l’utillatge i el material de la fabricació, com és ara el cotó, era excessivament voluminós i pesant per a una barcassa.
 
La barca destinada al passatge humà era comandada per la “vella Pelegrina”, la mare dels transportistes Barnades, la qual cobrava per cada servei cinc cèntims.
 
Les dues barques van ser d’una gran utilitat pública, puix van complir la missió per la qual es van establir fins al 1906, any en què en Manuel Bonmatí de Cendra va construir el pont de la colònia.
 
Com a anècdota, apuntarem que tan bon punt la colònia va començar les primeres activitats, l’Ajuntament d’Amer, al qual pertanyia l’esmentada zona, es va apressar a muntar sense gens de mandra un punt de burots ben a tocar de la barca, a fi de cobrar els corresponents arbitris municipals.