S'inaugura el primer pont d'obra de la Colònia

Va tenir lloc: 
Dijous 7 de juny de 1906

S'aprofita la festa major de l'any 1906 per fer la inauguració del pont així com també la benedicció dels carrers i una fàbrica.

El diari El Tradicionalista publicava la notícia amb el català de l'època:

S’ha celebrat la festa major d’aquesta colònia ab més esplendor que may. La concurrència de forasters ha sigut ecstraordinaria y les festes religioses han revestit excepcional importància ab motiu de benehirse el pont, dos carrers, y una fàbrica.

A les 10 del matí ser reuniren á la casa D. Manel Bonmatí els convidats, fabricants y clero de les parròquies vehines que ab música y Creu alssada se dirigiren al magnífic Pont que uneix la colònia ab l’apeadero del ferro-carril de Girona á Las Planas.

El M. Iltre. Vicari Capitular, assistit dels párrocos de Vilanna y Bescanó benehí el pont, els carrers y una fàbrica.