Manuel Bonmatí demana autorització per construir un pont de fusta

Va tenir lloc: 
Dijous 16 de desembre de 1897

El primer pont que es va construir sobre el Ter a l'altura de la colònia va ser un pont de fusta, que va durar fins l'any 1906, quan es va acabar la construcció del pont d'obra.

Aquesta autorització que va demanar Manuel Bonmatí va ser una de les condicions que li van imposar perquè pogués construir la colònia, per això en aquell moment un pont o passera sobre el Ter ja era suficient.