L'empresa Botex vessa detergent al Ter

Va tenir lloc: 
Dimarts 7 de juliol de 1987

Les investigacions i les anàlisis pertinents portades a terme pels Serveis Territorials de Sanitat conclouen que el vessament de detergent que va aparèixer dies enrere a la séquia Monar en forma d'escuma, procedia de l'empresa Botex de Bonmatí, a qui es va obligar posteriorment a instal·lar una depuradora d'aigües.

La notícia la publicava el Punt Diari:

La Generalitat li farà construir una depuradora

Una empresa de Bonmatí contamina l'Onyar

GIRONA (De la nostra Redacció).— El cap dels Serveis Territorials de Sanitat de la Generalitat, Pompeu Pascual, va manifestar ahir que s'obligarà l'empresa «Botex» del terme de Bonmatí a instal·lar una estació depuradora, ja que s'ha comprovat que almenys una part del detergent que dies enrere va contaminar la sèquia Monar i l'Onyar procedia d'aquesta bugaderia. A més, el doctor Pascual va afegir que és possible que dues empreses més de Bonmatí —la «Lirsa» i la «Levis»— també hagin deixat escapar detergent.

Per altra part, el cap dels Serveis ha indicat que, «de fet, els productes vessats no suposen cap risc a la salut pública I, a més, la matèria de sanejament ambiental encara no està reglamentada legalment». Això fa que tampoc no se'ls pugui imposar cap sanció, fora de l'esmentada obligació d’instal·lar una depuradora. Per la seva banda, el director de l'empresa «Botex» ha manifestat que ja té previst la instal·lació d'aquesta depuradora pel proper mes de setembre, ja que llavors ampliarà la seva indústria que fins ara només s'ha dedicat al rentat de vestits pell i de teixits forts. A partir del mes de setembre pensa posar també un servei de tintoreria pel qual haurà d'utilitzar productes més contaminants.

Igualment, el director ha recordat que en aquest moment el volum de tractament d'aigua és relativament poc i, en tot cas, els vessaments no van directament a la sèquia Monar sinó a un rec. El projecte de la nova depuradora ja està força avançat i tindrà un cost d'entre vuit i deu milions de pessetes. Les primeres taques de detergent es varen detectar el dia 12 de juny i en un principi es pensava que podien procedir d'una fàbrica de Salt, però després es va comprovar que venien de més amunt.