La revista "L'Amic"

El juny del 1937 es va editar per primer cop L’Amic, una revista escolar en temps de guerra que amb els anys va acabar esdevenint la revista del poble.

El 1936 l’escola de la Colònia es va traslladar a la torre de la família Bonmatí i va rebre el nom de Grup Escolar Dídac Tarradell, i fruit d’aquesta època és la revista L’Amic, Fulls de Vida Escolar, amb la qual els alumnes varen aprendre a fer de reporters i d’impressors amb l'ajuda d’una vella màquina Minerva que el mestre Cèsar Ballesta va obtenir de l’Ajuntament d’Amer. Tal com s’assenyala a la llinda d'aquell número 1: “En aquest número hem hagut de vèncer les grans dificultats que suposa l’aprenentatge del difícil art d’impressor.

"Sembla que el nom de 'l'Amic' va ésser escollir pels mateixos alumnes, amb la competència del nom 'Germanor', que fou descartat, ja que dit títol ja havia estat enregistrat en una escola d'Olot", recordava Pere Motjer en un escrit publicat l'any 2008 al número 33 de la mateixa revista (pàg. 26-27).

Ara bé, encara que la intenció era donar continuïtat a aquesta publicació com un fil conductor d’un sistema educatiu, el segon número de la revista va tardar 50 anys a sortir, donats els fets que es van succeir.

L’any 1985, coincidint amb les trobades que van organitzar els alumnes d’aquella època, que en aquell moment ja eren grans, la revista es va tornar a editar. I el 1987, coincidint amb el 50è aniversari de la publicació de la primera revista, es va fer una edició facsímil de L’Amic de l’any 1937 i se'n va lliurar un exemplar a cada participant de la III Trobada d’Exalumnes.

En un primer moment, doncs, va començar com a publicació dels antics alumnes i com a record de la germanor d’aquelles trobades i de les seves experiències, però finalment va esdevenir, el maig del 1999, revista municipal.

Fins a l'actualitat hi ha hagut 4 èpoques de "L'Amic", amb periodicitats variades.

Al número de L'Amic corresponent a l’any 2017, amb motiu del 80è aniversari d’aquella primera edició del 1937, es va publicar un reportatge sobre la revista (L'Amic 45, p. 32-45).