Cèsar Ballesta Corcoll

Cèsar Ballesta Corcoll, nascut a Cadaqués, es va formar a l'Escola Normal de Mestres de Girona i va ser nomenat mestre de la Colònia Bonmatí l'1 de juliol de l'any 1934, juntament amb la mestra Maria Baró.

Va crear la Cooperativa de les Escoles Nacionals de Bonmatí.

Durant la Guerra Civil espanyola es va allistar a les Milícies de la Cultura, un cos de mestres que eren enviats al front amb la missió d'impartir en els moments de descans una formació elemental als soldats que ho requerissin.

Després de la guerra va ser objecte de la depuració política exercida pel franquisme sobre el cos de docents.

Sobre Cèsar Ballesta, segons comenta Benet Valentí, en una nota del 1939 hi deia: “Sancionado medio sueldo”, i en una altra del 1942: “Traslado forzoso fuera provincia dos años y pérdida de haberes dejados de percibir y inhabilitación” (Orden 20-12-41). A part va ser inhabilitat per exercir càrrecs directius i de confiança.

A la web de les víctimes de la Guerra Civil i represaliats del franquisme creada pel govern de l'Estat espanyol consta com a depurat.