Es nomena nou mestre per a l'escola de Sant Julià

Va tenir lloc: 
Divendres 25 de maig de 1888

Es nomena un nou mestre per a les escoles de Sant Julià, que ja feia temps que estaven funcionant.

La notícia la va publicar el diari La Nueva Lucha.

Nombramientos. — En virtud del concurso celebrado en esta provincia han sido nombrados … D. Pedro Camarasa, para San Julián de Llor.