La xemeneia de la Paperera Torras

Aquest tipus de xemeneies són molt típiques del paisatge industrial de Catalunya i se’n troben a molts indrets.
 
En el cas que ens ocupa, aquesta xemeneia marca l'entorn de la Colònia Bonmatí des d’abans de l’any 1916, tot i que a partir del 1917-1918 va quedar tal com la coneixem ara.
 
No se sap exactament quan va ser construïda; ara bé, sí que se sap que en el contracte signat entre Josep M. Bonmatí i Salvador Torras Domènech en data 23 de juny de 1916 es deia:
 
VI.- Se obliga igualmente el arrendatario a sus costas, y antes de un año a contar desde esta fecha a elevar la chimenea por él mismo construida en la fábrica arrendada hasta la altura de veinte y cinco metros pudiendo el señor Torras apoyar en los edificios y terrenos del arrendador los tirantes o artefactos que sean necesarios para apoyar y asegurar dicha chimenea.
 
Aquest contracte es va signar per renovar el que en el seu moment s’havia establert entre Salvador Torras i Manuel Bonmatí de Cendra l’any 1901 i que va precedir l’arribada de la Paperera Torras a la Colònia. La renovació contractual es va signar el 1916 però havia de ser vigent a partir de l'any següent; per tant, cal suposar que l’ampliació de la xemeneia es devia portar a terme el 1917.
 
Sigui com sigui, se sobreentèn que la xemeneia ja existia i que tan sols es demanava que s'aixequés encara més. Això reforça el comentari de Benet Valentí que deia que la xemeneia, quan es va construir, tenia una altura que feia que tot el fum anés a la casa dels Bonmatí, cosa que devia causar molèsties, i se suposa que Josep M. Bonmatí va aprofitar la renovació del contracte per incloure-hi la demanda d'elevar-la fins als 25 m.
 
L'empresa Torras Domènech va deixar el poble l'any 1945, però la seva petja encara és ben present a través de la xemeneia que hi va quedar i que porta més de cent anys marcant la silueta de la Colònia Bonmatí.