Salvador Torras Domènech signa el contracte per portar la paperera a la colònia

Va tenir lloc: 
Dimecres 4 de desembre de 1901