Salvador Torras Domènech signa el contracte per portar la paperera a la colònia