Els pisos de la colònia són declarats en estat de ruïna