Textil Armengol plega

Va tenir lloc: 
El 1979

A causa de la forta crisi del tèxtil i tot i els esforços de modernització tant d'equips com d'instal·lacions, Textil Armengol s'acull a plans de reestructuracions que acaben el 1980 amb el tancament definitiu.

Benet Valentí relata al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

A causa d'una forta crisi tèxtil, el propietari Armengol s'acull a uns plans de reestructuració i, al final, l'empresa queda sense cap obrer i sense costar-li cap diner, ja que les indemnitzacions van a càrrec del Fons de Garantia.