Levi's compra la nau de Textil Armengol

Va tenir lloc: 
El desembre de 1981