S'inaugura el Local de la Joventut

Va tenir lloc: 
Dijous 17 de març de 1977

S'inaugura el Local de la Joventut, que, després de tenir diferents usos, des del 1918 passarà a ser el local de l'Associació Escola d'Art. 

Durant els primers anys aquest local va ser no només el Local de la Joventut, sinó també l'únic local d'entitats que hi havia al poble.