S'inaugura el Centre Cívic de Bonmatí

El 23 d’abril de l’any 2008 es va inaugurar el Centre Cívic de Bonmatí, un projecte que s’havia gestat molt de temps abans en una iniciativa d’unir lleure, cultura i esport en una nova zona del poble.

La primera referència escrita de la intenció de portar a terme el projecte la trobem al butlletí informatiu de l’agost de l’any 2002, en què, en una carta adreçada a la població, l’alcalde en aquell moment, Salvador Gázquez, deia textualment:

De tots els treballs actuals, cal destacar dos projectes molt importants tant des del punt de vista d’obra major com d’economia, encara que no sempre es pugui anar al ritme adequat i desitjat. El primer fa referència a un projecte integral d'instal·lacions esportives, i que en una primera execució més immediata abastaria el camp de futbol, vestidors, serveis, grades i pista poliesportiva; i més endavant, en una segona fase a mitjà termini, es podria complementar amb més serveis propis de lleure i esportius. Tota aquesta actuació és molt feixuga, econòmicament parlant, i va, i anirà, al ritme dels finançaments aconseguits i amb recursos propis que fa anys amb què estem treballant. El segon projecte en marxa té un marcat caire reivindicatiu: un centre cívic-social i cultural. Aquest centre no està pensat només com un edifici més, amb els serveis que li són propis: sala de lectures, biblioteques, sala de reunions, auditori, despatxos per a les entitats, bar, magatzem, etc. És un centre pensat perquè hi puguin confluir totes les nostres entitats, tant estables com eventuals, amb interrelacions generacionals, on joves i gent gran puguin compartir espais i diàleg alhora, en les diverses expressions culturals, cíviques, socials i esportives puguin trobar espais de conversa i exercici lliure del pensament.

En la sessió del ple de l’Ajuntament del 17 de març de 2003 es va aprovar demanar a la Diputació de Girona un conveni econòmic per un import de 120.002 euros per tal de finançar les obres de construcció del Centre Cívic en el que s’anomenava Fase I.

El Centre Cívic s’havia pensat com una obra a portar a terme en dues fases: la primera, amb zona de bar, biblioteca i despatxos, i la segona, amb un teatre auditori al darrere.

El dia 13 de maig d’aquell mateix any, la Diputació va concedir el conveni econòmic que s’havia proposat, i es va aprovar en ple extraordinari en data 28 de juliol.

En aquell mateix ple ja es va aprovar inicialment el plec de clàusules d’explotació que regulaven la concessió administrativa per a la gestió indirecta del servei de bar del Centre Cívic. Ara bé, encara es va haver d’esperar gairebé tres anys a poder-hi posar la primera pedra.

La construcció del camp de futbol es va considerar prioritària i per això s’hi varen destinar partides econòmiques que en un primer moment estaven previstes per al Centre Cívic. Així, el desembre del 2003 es va demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals un canvi de destinació en el Pla Únic d’Obres i Serveis per a l’exercici 2003, canviant l’obra “Construcció del centre cívic del nucli de Bonmatí” per dur a terme el projecte “Desglossat del projecte del camp de futbol i ordenació de la zona esportiva - Fase V:  projecte d’urbanització”, amb un pressupost de 111.888,01 euros.

El projecte, doncs, va quedar temporalment aturat fins al 15 de desembre del 2005, en què en una sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament es va aprovar per unanimitat l’adjudicació del contracte de les obres del “Projecte de construcció d’un local polivalent i auditori, 1a fase” a l’empresa Àrids Vilanna SL per un import de 457.728,15 euros.

Mig any més després d’aquesta sessió extraordinària, concretament el dia 28 de juny del 2006, va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra. Un acte senzill, amb la presència de representants del consistori i les entitats locals, en el qual es va tancar en un tub metàl·lic l’últim butlletí municipal, la revista L’Amic núm. 29, les edicions digitals impreses del dia del Diari de Girona i d'El Punt i, finalment, moneda de curs legal. Un cop emplenat, el tub es va tapar i es va colgar de ciment.

A partir d’aquell moment es va procedir a la construcció i, posteriorment, a l'equipament de l'espai. La Fundació Caixa de Girona hi va contribuir amb l’aportació del mobiliari (taules i cadires). Ara bé, la inauguració no es va poder dur a terme fins al 23 d’abril del 2008.

El cost final de la inversió va ser de prop de 600.000 euros, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i de la Generalitat.

El Diari de Girona va descriure l’acte inaugural:

Sant Julià del Llor i Bonmatí estrena un centre cívic a la zona esportiva
La Fundació Caixa Girona n’ha pagat el mobiliari

Sant Julià del Llor i Bonmatí  disposa des d’ahir d’un centre cívic a prop de la zona esportiva. Les obres de l’equipament es van endarrerir per problemes burocràtics segons va explicar l’alcalde del municipi, Joan Grabulosa (CiU), però ara la posada en funcionament del nou equipament és imminent un cop es solucioni, en un marge de pocs dies, l’adjudicació de l’explotació del bar del recinte.

El nou centre cívic municipal ha costat uns 600.000 euros i ha comptat amb subvencions i el suport tècnic a l’hora de projectar i executar l’obra de la Diputació de Girona, i també amb el suport econòmic del Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya, que hi va aportar uns 175.000 euros.
Fins ara, les entitats i la gent gran es reunien en uns locals municipals de la plaça Massana, i les reunions més grans es feien als menjadors de l’escola. Ara, el municipi compta amb un recinte que permetrà reunions de fins un centenar de persones, aules per fer-hi classes o tallers i despatxos per a les entitats municipals.
La Fundació Caixa Girona ha aportat el mobiliari per equipar l’equipament municipal. Una seixantena de cadires, taules senzilles i de despatx i tot l’utillatge necessari ha suposat «una gran ajuda», segons va considerar l’alcalde de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
L’equipament es va inaugurar ahir amb l’assistència del delegat del Govern, Jordi Martinoy, representants de la Diputació, el president de Caixa Girona, Arcadi Calzada, el president del Consell Comarcal, Robert Fauria, i desenes de veïns del municipi.

És així com van passar un mínim de sis anys entre que es va gestar la idea de fer el Centre Cívic fins que es va fer realitat, del 2002 al 2008. El projecte de fer-hi un auditori, però, sembla que va quedar totalment aparcat.