Els fanalets de la Puríssima

 
La capella particular adossada a la casa de la família Bonmatí que es va aixecar de nou a partir del 12 d’agost del 1900 es va dedicar a la Immaculada Concepció. 
 
És així com ja des dels inicis de la construcció de la Colònia hi va haver una devoció per la Puríssima, representada per una imatge a l'interior de la capella. Per celebrar la festivitat d'aquesta mare de Déu, la vigília del dia 8 de desembre, a l'hora fosca, s'encenien fanalets a totes les finestres dels pisos de la colònia i a la casa de la família Bonmatí es col·locava una gran lluminària amb les lletres d’"Ave Maria".
 
Al Costumari Català, Joan Amades parla d’aquesta tradició: “La vigília de la Puríssima Concepció, en temps dels nostres avis havia estat una de les més assenyalades. Antigament per tal d’anunciar la solemnitat de l’endemà totes les campanes trillaven després del toc d’oració. I també havia estat costum fer alimares que després del toc d’oració molts veïns treien a les finestres i balcons”.
 
Aquesta tradició es va continuar fins a la dècada del 1970. Amb el progressiu abandonament dels pisos de la colònia, propiciat per la construcció de nous habitatges en altres indrets del poble, i amb l'edificació de la nova església, aquesta tradició es va acabar perdent. L’any 1999, però, l’associació de gent gran, Nova Frontera, la va tornar a recuperar, elaborant els fanalets (a la foto, sòcies de l'entitat fent fanalets, el 2013) i distribuint-los entre la població.
 
Aquesta associació, creada l’any 1996, va recuperar tradicions que havien quedat en l'oblit, com poden ser la coral, les catifes de corpus, l’aplec de Calders i els fanalets de la Puríssima.