Es construeix la primera capella de la família Bonmatí

Va tenir lloc: 
El 1895

La primera capella es va construir com un oratori particular de la família Bonmatí i es devia aixecar pels volts d’aquesta data.

Aquell mateix any, concretament el 10 d’octubre de 1895, la Sagrada Congregació del Concili de Trento va concedir permís a la família Bonmatí per poder celebrar missa els diumenges.