S'aixeca un columbari al cementiri de Bonmatí

L'any 2017 es va construir al cementiri de Bonmatí un columbari amb 30 nínxols per dipositar-hi les urnes cineràries.

Mn. Àngel Pla, més de deu anys abans, concretament el 2004, essent rector de Bonmatí, ja havia publicat un article a la revista L'Amic n. 25 (pàg. 28) en què reflexionava al voltant de la incineració de difunts:

La incineració va ser prohibida per l’Església, al segle XIX, perquè els qui la demanaven ho feien per motius anticristians, negant l’altra vida o la resurrecció dels morts.

L’any 1961 l’Església dóna noves normes, puix constata que la petició de la incineració es feia no necessàriament per raons ideològiques sinó pràctiques i ecològiques, sobretot en grans ciutats, recomanant però la inhumació i deixant de prohibir la incineració, a no ser que es fes per raons anticristianes.

I acabava el seu escrit concloent:

Seria bo que la legislació civil fos més concreta sobre el lloc on posar una urna que conté les cendres d’un difunt. No veig acceptable, psicològicament, guardar-les a casa. No veig prou respecte en escampar les cendres al mar, la muntanya o des de la torre d’un campanar. Potser el millor seria portar l’urna al cementiri, a un lloc digne i exclusivament destinat a aquesta finalitat, o bé enterrar-la o posar-la en un nínxol.