Es beneeix l'església nova

Va tenir lloc: 
Diumenge 23 de desembre de 1973

Enmig d'una forta pluja, va tenir lloc a les 4 de la tarda la benedicció de la nova església parroquial.

El text que figura al llibre de baptismes de la parròquia sobre la “Benedicció de la Nova església parroquial de Bonmatí” diu:

In nomine Christi. Amen. A la parròquia de Bonmatí, diòcesi i província de Girona, a 23 de desembre de 1973, l’Excm. I Rvdm. Sr. D. Jaume Camprodon Rovira, bisbe d’aquesta diòcesi, beneí, en la forma prescrita pel Ritual Romà, l’església parroquial que a major glòria de Déu Nostre Senyor i en honor de Santa Maria en el misteri de la Immaculada Concepció ha estat edificada en aquesta localitat en el grup d’habitatges “Bon Dia”. A continuació, i seguint el Ritual va consagrar l’altar per al Sant Sacrifici: havent assistit a la cerimònia, a més d’altres capellans del Bisbat i de la Comarca i nombrosos fidels, el testimonis D. Joan Costa Torrent i D. Joan Fontané Figareda, que a sota firmen juntament amb l’Excm. Sr. Bisbe que ha celebrat la cerimònia i l’infrascrit Capellà Ecònom autoritzant de la present, que es redacta per duplicat en compliment del que prescriuen les vigents disposicions canòniques.