S'organitza la primera cavalcada de Reis

Va tenir lloc: 
Divendres 5 de gener de 1962

Té lloc la primera cavalcada de Reis organitzada per una comissió de gent de la colònia.

Aquesta iniciativa va rebre un gran suport de la gent per aconseguir que es pogués tirar endavant.

L'aportació dels veïns va sumar 5.530,50 pessetes, una quantitat força important en aquella època, que va contribuir a poder cobrir unes despeses molt importants en un primer moment, ja que es partia de zero i s'havia d'adquirir tot el material.