S'inaugura oficialment el Centre Recreatiu d'Acció Social

Va tenir lloc: 
Dilluns 2 de gener de 1911

El 2 de gener, coincidint amb l’onomàstica de Manuel Bonmatí, s'inaugura oficialment el Centre Recreatiu Obrer d'Acció Social i es dona a conèixer la Caixa d'Estalvis i Pensions local, adherida a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis, i una secció de socors mutus entre els socis del mateix centre. Tot en un ambient de festa en què fins i tot es van ballar sardanes.

El Diario de Gerona de Avisos y Noticias així ho explicava l'endemà, el dia 3 de gener.