El cap d'estació és denunciat per separatista

Va tenir lloc: 
Dilluns 6 d'octubre de 1924

Francisco Lamarca és denunciat per separatista per cinc veïns de Bonmatí. El governador civil el condemna a pagar una multa de 500 pessetes i el destina fora de Catalunya, concretament a la província de Terol.