L'estació de tren Vilanna-Bonmatí

L’any 1897 la companyia de tren The Olot & Gerona Railway Company Ltd. basteix provisionalment un baixador a Vilanna que més endavant, el 1902, es convertirà en estació de tren mitjançant la construcció d’una edificació de dues plantes: la de baix, per a sala d’espera i serveis, i la de dalt, per a habitacions. L’edifici, de 44 m2 per planta, es prolongava amb un moll cobert de 56 m2. A més, hi havia un moll descobert de 300 m2 que servia de via morta.

L’estació de Vilanna-Bonmatí era una de les més singulars de la línia, ja que, a causa del lloc angost en què estava situada, es va haver d’edificar pràcticament sobre el llit del riu, amb alguns annexos suspesos i aguantats mitjançant bigues sobre la llera.

Marià Citoler (en Marianet, com se'l coneixia) va ser mosso de l’estació fins a la seva jubilació. Com a cap d’estació primer va tenir el seu germà, anomenat Nasi. Més endavant va tenir el Sr. Faig i posteriorment Martí Costal Calvo.

En relació amb Martí Costal, que va ser cap d’estació fins a la seva jubilació, Isidre Casadevall el va descriure de la manera següent a L’Amic núm 6:

"Sempre va semblar-me una persona d’exquisida cordialitat, senzill i molt trempat, qualitats que en conjunt li proporcionaren una popularitat i bonhomia inqüestionables. Professionalment fou un cap d’estació pacient i comprensiu en el tractament amb el públic... Jo el recordo així; una persona discreta i de tracte senzill i amable que sempre va saber mostrar-se a l’altura de les circumstàncies, el mateix convivencials que professionals."

Un altre cap d’estació, Francisco Lamarca, el 1924 va ser denunciat com a separatista per cinc veïns de la Colònia. Arran d’això, el governador civil de Girona, Juan de Urquía Redecilla, el va condemnar al pagament d’una multa de 500 pessetes i el va destinar a Teruel, lluny de Catalunya. Condemna i multa que posteriorment va anul·lar.

El tancament del carrilet es va produir el 15 de juliol de l’any 1969. Poc després del seu tancament es varen començar les obres de desmantellaments de tota la instal·lació.
 
Tot i estar situada al terme municipal de Bescanó, l'estació ha estat sentida com a pròpia pels bonmatinencs i bonmatinenques.