Es compra el terreny per als habitatges del Grup Bondia

Va tenir lloc: 
Dimecres 31 de maig de 1967

Es proposa la compra del terreny per a la construcció dels nous habitatges al paratge anomenat Mas Joan, propietat de Pere Serrat, i per a la realització del projecte es nomena l'arquitecte Josep M. Pla Torras.