Es pacta la compra del terreny per al segon grup del Grup Bondia

Va tenir lloc: 
Dissabte 18 de maig de 1968

En una visita a Joan Massana s’acorda la compra dels terrenys per al segon grup al mateix preu que s'havia fixat l’any anterior amb Pere Serrat. Joan Massana dona desinteressadament el terreny per a la construcció de l’església. Amb el preu de compra acordat també s'hi inclou el terreny per a l'escola.