L'Associació de Pares d'Alumnes de l'escola es queixa de la fundició

Va tenir lloc: 
Dijous 26 de juliol de 1984

L'Associació de Pares d'Alumnes de l'escola es queixa de la contaminació que provoca la fundició i de la manca de resposta a les reiterades queixes enviades a la Generalitat.

Josep Món del Raval ho recollia aquell dia en un article publicat al Punt Diari:

Fums d'una fundició de plom afecten l’escola de Bonmatí

BONMATÍ (Del nostre corresponsal, Josep Món del Raval).— L'associació de pares d'alumnes del col·legi públic Narcís Junquera, de Bonmatí, va presentar una denúncia a la Generalitat, al febrer de l'any passat, en la qual es queixava de la contaminació, greument nociva per a aquestes escoles, que suposa la proximitat d'una fàbrica on es fon plom. A hores d'ara, però, aquesta denúncia encara no ha rebut cap resposta oficial i tampoc no s'han enregistrat resultats positius pel que fa a la contaminació.

En concret, la irregularitat que els pares dels alumnes denuncien se centra en el fet que l'empresa, propietat de Joan Ripoll, situada a Bonmatí prop del cementiri, i que es dedica a la fundició de plom procedent de la recuperació de bateries elèctriques, «contamina greument l'atmosfera de la zona del grup Bondia». La denúncia afirma que «es tem per l'escola d'EGB que amb els seus vuit cursos es troba situada molt a prop de la indústria. Hi ha alguns dies —afegeixen els pares— que l'escola, conjuntament amb el grup Bondia, resta submergida en una espessa boira de fum pestilent i carregat amb gran proporció de plom i àcids en suspensió».

Per aquesta circumstància, el 22 de febrer del 83 l'associació es dirigia a la Generalitat perquè posés mà a l'afer i intentés pal·liar la contaminació que es pateix a l'indret. Però un any després, el 29 de febrer del 84, es tornava a dirigir a la Generalitat perquè com a mínim respongués al prec efectuat anteriorment. La carta manifestava: «Estem segurs que la manca de notícies correspon a una equivocació administrativa, ja que el tarannà de la nostra Generalitat ha estat sempre un altre. La fundació —afegeixen— continua amb la seva contaminació i, aparentment, no es troba cap mena de correcció a la sortida de fums. En cap moment no volem posar obstacles al normal funcionament d'una empresa, tot el contrari, però també tenim l'obligació de vetllar per la seguretat de la nostra comunitat escolar, molt propera a la influència nociva dels fums de la fundició».

JA HAVIA ESTAT AVISADA ANTERIORMENT

Cal fer remarcar que amb anterioritat a la denúncia, i quan encara el nucli de Sant Julià del Llor-Bonmatí, constituïts ara en municipi independent, pertanyien al terme d'Amer, l'ajuntament d'aquesta població va requerir l'empresari per tal que resolgués el problema dels fums carregats de plom i àcids. L'únic resultat que ara es pot constatar va ser precisament la manca de resultats i solucions per part dels responsables industrials, la qual cosa portà als pares a realitzar la denúncia esmentada.

El problema encara continua sense resoldre's i cal esperar que en un termini curt de temps hom pugui parlar ja d'una solució satisfactòria per totes les parts implicades.